Wojciech Hryniewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1998-2002 odbył aplikację adwokacką w warszawskiej Izbie Adwokackiej. Zawód adwokata wykonuje od 2003 roku. Nr wpisu 1913 .

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki korporacyjnej oraz prawie ubezpieczeń i prawie pracy. Prowadzi sprawy cywilne, w tym z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Kontakt :  tel.  600 620 326, e-mail:  hryniewicz@talanda.com.pl