Daniel Kraska

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Od 2011 roku świadczy usługi prawnicze na rzecz instytucji finansowych, w tym firm leasingowych i banków. Od tego też czasu współpracuje z kancelariami komorniczymi w ramach prowadzonych na rzecz klientów postępowań egzekucyjnych.

Od 2016 roku  wykonuje zawód adwokata. Członek warszawskiej Izby Adwokackiej. Nr wpisu 6485.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem sądowej egzekucji należności pieniężnych. Doradza Klientom w kwestiach związanych z działalnością gospodarczą, w tym przy zawieraniu umów, a także przy zakładaniu i przekształcaniu spółek.

Kontakt:  tel. 501 544 200  e-mail: kraska@talanda.com.pl