Agnieszka Wernik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 2009 roku świadczy usługi prawnicze na rzecz instytucji finansowych, w tym firm leasingowych i banków.

Zawód adwokata wykonuje od 2012 r. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Nr wpisu 4166.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego.  Reprezentuje osoby poszkodowane w sprawach związanych ze szkodą na osobie, w tym w szczególności z tytułu naruszenia dóbr osobistych, błędów medycznych oraz wypadków komunikacyjnych. Prowadzi sprawy rodzinne, a także karne. Udziela pomocy prawnej cudzoziemcom.

Autorka bloga www.naruszeniedobrosobistych.info

Kontakt : tel. 661 918 230 e-mail: agnieszka@talanda.com.pl