Specjalizujemy  się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym spraw o rozwód, separację, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem, alimenty.

Świadczymy także pomoc prawną w sprawach o podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności czy rozliczenie nakładów –  zarówno w razie zniesienia wspólności majątkowej między małżonkami w wyniku np. rozwodu, jak również w razie ustania czy rozliczeń majątkowych w ramach konkubinatu.

Oferujemy pomoc w skierowaniu sprawy na drogę postępowania mediacyjnego, zarówno na etapie przedsądowym, jak też w toku postępowania sądowego. Uczestniczymy również w spotkaniach mediacyjnych jako pełnomocnicy.