W sprawach karnych występujemy jako obrońcy podejrzanego/oskarżonego, a także w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym czy też oskarżyciela posiłkowego na etapie postępowania sądowego. Reprezentujemy pokrzywdzone osoby prawne oraz pokrzywdzone jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

Specjalizujemy się w sprawach dotyczących przestępstw popełnionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Występujemy w sprawach karnych skarbowych.