Z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego doradzamy w szczególności przy:
– sporządzaniu i zawieraniu umów, jak również sporządzamy opinie dotyczące poszczególnych zapisów pod kątem zgodności z prawem i interesem Klienta;
– udzielaniu pełnomocnictwa oraz prokury,
–  sprawach związanych z własnością i innymi prawami na ruchomościach i nieruchomościach, w tym w sprawach o ochronę posiadania, sprawach o zasiedzenie, kwestiach zniesienia lub ustanowienia współwłasności oraz ograniczonych praw rzeczowych;
– zabezpieczeniu roszczeń (m. in. weksle, przewłaszczenie na zabezpieczenie, hipoteka, zastaw) oraz dochodzeniu należności na drodze sądowej i egzekucyjnej, zarówno na terenie Polski jak i poza granicami kraju;
– sprawach spadkowych, w tym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, sprawach o zachowek, o dział spadku jak i w kwestii odpowiedzialności za długi spadkowe;
– procesie due diligence;
– zakładaniu i likwidowaniu spółek oraz tworzeniu odpowiednich struktur dopasowanych do profilu działalności klienta, przygotowujemy pełną dokumentację potrzebną do prowadzenia działalności w formie wybranej spółki, załatwiamy formalności rejestracyjne w Krajowym Rejestrze Sądowym;

Reprezentujemy naszych klientów zarówno przed organami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi, sądami jak i wobec osób trzecich, pomagamy skutecznie prowadzić negocjacje, wspieramy ich radą w bieżącej działalności korporacyjnej.