Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego zarówno w toku postępowania przed organami administracji, jak i przed sądami administracyjnymi i NSA. Udzielamy konsultacji z zakresu materialnego prawa administracyjnego, sporządzamy pisma procesowe, odwołania,  skargi do WSA, skargi kasacyjne. Występujemy w charakterze pełnomocników strony.