Kontakt:

ul. Rozbrat 32 lok. 10, 00-429 Warszawa
( wejście od ulicy Miechowskiej )

kancelaria@talanda.com.pl

tel.: +22 622 94 71