ASD

Qwert

Umowa leasingu – na jakie elementy warto zwrócić uwagę? (część 1)

Najczęściej umowę leasingu podpisujemy korzystając z gotowego wzoru umowy przygotowanego przez leasingodawcę. Należy pamiętać, że możemy negocjować nie tylko warunki finansowe, ale też inne postanowienia, które w świetle zasady równości stron umowy prawidłowo zabezpieczą interes obu stron. Jednym z często pomijanych zapisów jest możliwość wykupu przedmiotu leasingu po wypowiedzeniu umowy z winy leasingobiorcy.

Należy pamiętać, że przejściowe problemy z płynnością finansową firmy, mogą skutkować brakiem zapłaty dwóch, trzech kolejnych rat, a to już jest podstawą do wypowiedzenia umowy.

W teorii sprzedaż przedmiotu leasingu pokryje pozostałe zadłużenie, jednak strata tego przedmiotu, który może być niezbędny do prowadzenia przedsiębiorstwa, stanowi prawdziwą sankcję, w szczególności przy wypowiedzeniu umowy leasingu tuż przed jej zakończeniem.

Nawet jeżeli firma odzyska płynność finansową, bądź w inny sposób znajdzie finansowanie, przy braku odpowiedniego zapisu w umowie i jej wypowiedzeniu, odzyskanie przedmiotu będzie niemożliwe.

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż sprzedaż przedmiotu przez firmę leasingową, która przez cały czas obowiązywania umowy pozostaje jego właścicielem za cenę wyższą od pozostałego zadłużenia, które w stosunku do wartości przedmiotu może być niewielkie, nie uprawnia leasingobiorcy do otrzymania nadwyżki.

Warto więc zwrócić uwagę, czy zapis o możliwości wykupu przedmiotu po wypowiedzeniu umowy z winy leasingobiorcy znajduje się w umowie oraz określić precyzyjnie termin, jaki leasingobiorca będzie miał na dokonanie wykupu.

Dla zainteresowanych polecam również zapoznanie się z treścią postanowienia Sądu Najwyższego – sygnatura akt III CZP 75/16.

1 Response

Leave a Reply